Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 3 oktober 2023

Inleiding

De Leefstylist is toegewijd aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe De Leefstylist uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, deelt, en beschermt. Het is belangrijk dat u deze verklaring zorgvuldig leest om volledig te begrijpen hoe De Leefstylist met uw gegevens omgaat.

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

De Leefstylist, gevestigd aan de IJburglaan 582, 1087 BT te Amsterdam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Voor vragen met betrekking tot deze verklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via info@deleefstylist.com.

Welke persoonsgegevens verwerkt De Leefstylist?

De Leefstylist verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan De Leefstylist verstrekt via het contactformulier, intakeformulier, of tijdens een consult. Mogelijke persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Gegevens over uw activiteiten op deze website
Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt De Leefstylist?

Naast de Persoonlijk Identificeerbare Informatie verzamelt De Leefstylist ook gegevens met betrekking tot lengte, gewicht, eetpatroon, medische informatie, medicatie, doorlopen therapieën, en zorgverzekering (voor het in aanmerking komen voor de vergoeding van een zorgverzekeraar). De genoemde Bijzondere Persoonsgegevens worden opgevraagd via het intakeformulier of tijdens het intakegesprek en dienen voor het samenstellen van uw persoonlijk voedings- en leefstijlplan/advies.

De Leefstylist verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Het verlenen van voedings- en leefstijladvies.
 • Het bijhouden van uw gezondheidsinformatie voor behandeldoeleinden.
 • Het verwerken van uw betalingen.
 • Het opstellen van facturen voor vergoedingen van zorgverzekeraars.
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders.
 • Het kunnen contacteren via telefoon of e-mail indien dit noodzakelijk is voor de dienstverlening.
 • U informeren over eventuele veranderingen in de diensten of producten.
 • De Leefstylist analyseert het gedrag van gebruikers op de website om zo de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers.
 • De Leefstylist verwerkt eveneens persoonsgegevens wanneer dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor fiscale aangiften.
Beveiliging van persoonsgegevens

De Leefstylist neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. Uw Bijzondere Persoonsgegevens worden zorgvuldig beveiligd met twee-staps-verificatie.

Uw gegevens inzien, aanpassen, of verwijderen

Bij De Leefstylist heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, of om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u De Leefstylist kunt verzoeken om de persoonsgegevens die zij van u bezit in een digitaal bestand naar u toe te sturen, of naar een andere organisatie die u specificeert.

Om een verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens in te dienen, kunt u contact opnemen via info@deleefstylist.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is ingediend, wordt u vriendelijk verzocht om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen en hierbij uw pasfoto, de MRZ (machine-readable zone; de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), het paspoortnummer, en uw burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken ter bescherming van uw privacy. De Leefstylist streeft ernaar om zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, te reageren op uw verzoek.

Bewaartermijn

De Leefstylist bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

De Leefstylist hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens: Zeven jaar
 • Bijzondere Persoonsgegevens: Drie jaar nadat u het gehele traject heeft afgesloten
Delen van Persoonsgegevens met derden

De Leefstylist verhandelt geen persoonlijke gegevens aan derde partijen en verstrekt deze enkel wanneer dit essentieel is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wanneer bedrijven worden ingeschakeld om gegevens namens De Leefstylist te verwerken, worden strikte verwerkersovereenkomsten gesloten om te waarborgen dat dezelfde mate van beveiliging en vertrouwelijkheid wordt gehandhaafd voor uw informatie. De Leefstylist blijft te allen tijde verantwoordelijk voor deze gegevensverwerkingen.

Cookies

De website van De Leefstylist maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet, of smartphone wanneer u voor het eerst de website bezoekt. De Leefstylist hanteert cookies met uitsluitend technische functionaliteit, waardoor de website naar behoren functioneert en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies dragen eveneens bij aan een goede werking van de website en stellen in staat om deze te optimaliseren. Tijdens uw eerste bezoek aan onze website bent u al geïnformeerd over deze cookies en is uw toestemming gevraagd om ze te plaatsen. Indien gewenst kunt u cookies uitschakelen via de instellingen van uw internetbrowser. U heeft eveneens de mogelijkheid om eerder opgeslagen informatie te verwijderen via uw browserinstellingen. Voor meer informatie hierover, raadpleeg deze pagina.

Op de website van De Leefstylist kunnen ook cookies van derden worden geplaatst, waaronder adverteerders en/of sociale media. Hieronder treft u een overzicht aan:

 • Analytics: De Leefstylist plaatst cookies van Google om inzicht te verkrijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Google deelt de verkregen informatie alleen met derden indien zij hiertoe wettelijk verplicht zijn, of als derden namens Google de informatie verwerken. Ter bescherming van uw privacy hebben wij de functie voor 'gegevensdelen' uitgeschakeld. Bovendien hebben we het IP-adres geanonimiseerd in de Google Analytics-code. Google, een Amerikaans bedrijf, bewaart verzamelde informatie op servers in de Verenigde Staten.
 • Sociale media: Op de website treft u links waarmee u artikelen kunt delen op uw socialemediakanalen. De meeste sociale media kanalen maken gebruik van cookies. De Leefstylist heeft geen invloed op de manier waarop zij cookies plaatsen. Voor informatie over wat zij met verzamelde gegevens doen, wordt u verwezen naar de privacyverklaringen van de desbetreffende socialemediakanalen.
Wijzigingen in deze privacyverklaring

De privacyverklaring van De Leefstylist kan van tijd tot tijd worden aangepast om te voldoen aan wetswijzigingen of veranderende zakelijke praktijken. De Leefstylist zal altijd de meest recente versie op haar website beschikbaar stellen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via info@deleefstylist.com.